Ana Sayfa / İlim & Davet / İyad el-Kunaybî – İkinci Oturum: “Şeriatın Değerini Düşürmeyin”

İyad el-Kunaybî – İkinci Oturum: “Şeriatın Değerini Düşürmeyin”

Tevhidî davet çalışmalarından dolayı hapiste bulunan Ürdünlü âlim Dr. İyad Kunaybî’nin 30 bölümlük “Şeriat’a Destek” vaaz serisi alt yazılı ve metin olarak yayınlayacağız. İyad el-Kuneybî’nin bu ders serisinde günümüzdeki İslami hareketlerin, özellikle de demokrasi yolunu benimseyenlerin şüphelerini ele alıp çürütüyor ve hak menheci delilleri ile takrir ediyor.

* * *

İkinci Oturum: “Şeriatın Değerini Düşürmeyin”

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berakatuhu

Değerli kardeşlerim şeriata destek adlı silsilede ilk konu olan “Şeriatın tatbikinden evvel toplumun problemlerini çözmeliyiz” iddiasını ele almaya devam ediyoruz.

Bu tez haddi zatında aslında şeriatın değerini düşürmek anlamına da gelmektedir. Madem beşeri yasalar ve insan ürünü şeriata muhalif uygulamalar insanların hayatını ıslah ediyorlarsa veya problemlerini hallediyorlarsa o zaman şeriatın faydası nedir? Yoksa bu tez ile; “Dünyamızı beşeri kanunlarla ıslah edelim, ahiretimizi de şeriat ile ıslah edelim” mi demek istiyorsunuz? Zaten şeriat hem dünyanın hem de ahiretin salahı için gelmemiş miydi? Şeriatı indiren Allah (cc) insanların dünyalarında muhtaç oldukları şeyleri en iyi bilen değil mi?

“Yaratan bilmez mi? Ki o, hem latiftir hem de her şeyden haberdardır.” (Mülk Suresi 14)

Zaten Allah Teâlâ şeriatı insanlara olan şefkatinden dolayı indirmemiş miydi? Onların zaaflarını gözeterek, kendisinin yönlendirmesi olmadan hayatlarını tesis edemeyeceklerini bildiğinden dolayı şeriatı onlara yol gösterici olarak indirmemiş miydi? Allah Teâlâ Nisa Suresinde birçok hükmü tafsili olarak beyan ettikten sonra şöyle der:

“Allah, size (hükümlerini) açıklamak, size, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisa Suresi 26)

“Allah, sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.” (Nisa Suresi 27)

“Allah, sizden (yükümlülükleri) hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.” (Nisa Suresi 28)

Allah Teâlâ bu ayetlerde bize; kullarını şeriatı vasıtası ile, şehvet ve hevalarına uyanların kanun ve düşüncelerinden kurtarmak istediğini beyan ediyor. Ki bu kimseler halkları hevalarından uydurdukları yasalarla ahiretin cehenneminden önce dünyanın cehennemine sürüklemekte ve tabiilerini hak yoldan, hak yolun bereketinden, kolaylığı ve hayrından meylettirmek ve uzaklaştımak istemektedirler. Sonunda ise Allah Teâlâ şöyle buyurdu:

“Allah, sizden (yükümlülükleri) hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.” (Nisa Suresi 28)

Ne demek? Yani Allah Teâlâ şeriatını zaten insanın zayıf olduğunu, başıboş kalması durumunda zorluklarla karşılaşacağını bildiği için gönderdi. Bununla insanı sonradan uydurulmuş kanunların ve beşer ürünü düşünce ve doktrinlerin zorluğundan ve sıkıntısından kurtarmak istedi.

“Bilin ki, aranızda Allah’ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o, birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş; inkârı, fasıklığı ve (İslâm’ın emirlerine) karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir.” (Hucurat Suresi 7)

Bu ayetlerde muhatap alınanlar sahabelerdi. Hâlbuki kalp bakımından en temizleri, akıl bakımından en uyanıkları, heva bakımından da en az heva sahibi idiler. Bununla birlikte Allah Teâlâ eğer Nebi’yi (sav) onlara tercihleri konusunda itaat ettirseydi meşakkat yaşayacaklarını bildirdi. Yani dünyada sıkıntılı durumlara düşerlerdi.

Peki, en temiz veya hevalarına çok az uyan sahabeler hakkında durum bu ise, zerre takvası bulunmayan, kalp bakımından en kirli olan insanların uydurdukları yasalara uyulduğunda durum nasıl olur hiç düşündünüz mü? Bu insanlar kanunlarını tamamen şahsi düşüncelerinden şahsi menfaatleri için çıkartıyorlar. O zaman kendimize şunu soralım: Dünyamızı bu gibi insanların kanunları ile mi ıslah edeceğiz?

Allah Teâlâ şöyle demişti: “Fakat Allah, size imanı sevdirmiş.” İman nedir peki? Onun şeriatı ve dinidir.

HULASA: Bu oturumda şeriatın tatbikinden önce toplumun problemlerini beşeri kanunlarla çözmeliyiz tezi, şeriatın değer ve kıymetini düşürmek anlamına geldiğini açıkladık. Oysa şeriat zaten toplumların problemlerini çözmek, dünya ve ahiretlerini ıslah edip mutluluğa erdirmek için gelmişti.

Bir sonraki oturumda görüşmek üzere.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berakatuhu

İlginizi Çekebilir

Dr. İyad Kuneybî: Taviz Fıkhı – 1. Bölüm (Türkçe Video & Metin)

Ümmet-i İslam Medya, Ensar Mescidi tarafından medya kuruluşumuza özel tercüme edilen Dr. İyad Kuneybî’ye ait …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir